onsdag den 22. maj 2013

DISC og 4omugen

DISK er en af de mest gængse måder at lave personlighedsprofiler. De fire bogstaver står for: D = Dominant; I = Initiativ; S = Stabilitet; K = Kompetent. Hver af dem har sine egne karakteristika.

Som med andre personlighedsprofiler ender man med at være i en eller flere lejre. Det er rigtigt, man kan godt være både D og K, f.eks. Typisk vil man ikke være rent én type, men være flere lejret ind over hinanden. Det gør denne profiltype temmelig kompleks, men skaber samtidig nogle muligheder for at se mere komplekse ting.

D = Dominant

Kendetegn for D er et ønske om kontrol over ting, situationer og mennesker. Typiske D'ere er interesserede i at få magt, have statussymboler og i hvert fald have deres frihed.

Nogle af de primære kendetegn er søgende udfordringer, udadvendt, selvtillid, aktiv, resultatorienteret, krævende og kontant. De kan virke ret egoistiske.

D's største frygt er at tabe kontrollen eller miste sin frihed. Det er direkte affødt af behovet for kontrol og styring.

I mit tidligere indlæg om komfort, udfordring og danger zonerne har jeg beskrevet, hvordan udvikling kommer ved at gå ud over det komfortable. Når D'ere leder efter udfordringer og resultatorienterede, så søger de løsninger, hvor de bevarer kontrollen.

D'erens største udfordring er måske at miste kontrollen, f.eks. ved at uddelegere noget, som ellers ligger D'eren meget på sinde. Det er det primære udviklingspunkt, hvis man er D'er og vil arbejde 4omugen.

Man skal lære at tabe kontrollen gennem uddelegering. Desværre er D'eren alt for ofte en Teori X leder, dvs. en leder, der leder som om andre mennesker ikke er målorienterede eller slet og ret er dovne. Det er noget, man kan arbejde med!

Det vigtigste for forandring: Lær at uddelegere - prøv at tænke Teori Y! Udviklingspotentialet ligger i, at der ikke skal laves så meget og der bliver givet slip på trivielle ting. Fire timers arbejdsuge kommer gennem uddelegeringen.

I = Initiativ

Kendetegn for I er behov for anerkendelse af indsatsen, social accept. Typiske I'ere  ønsker sig popularitet, udvikling og ikke mindst ros.

Nogle af de primære kendetegn er menneskeorienteret, populær, selvsikker, spontan og åben. Som regel optimister.

I's største frygt er social afvisning. Der er intet værre end at være alene uden for fællesskabet.

Udfordringszonen for I'eren er områder, hvor der er mindre social aktivitet. Det kan være områder, hvor man er nød til at være alene om projektet. I sær, hvis der ikke er mulighed for at snakke om det med nogen.

Skal vi nævne et udviklingspunkt for I'eren så må det være at skulle producere noget på egen hånd uden at få hjælp fra andre. 

Det vigtigste for forandring: Prøv at gøre det helt selv! En fire timers arbejdsuge kan komme af, at lade andre om at gøre arbejdet. Men nogle gange kan det være en god idé at finde frem til, hvad de fire timer er, uden andre har givet deres input.

S = Stabilitet

Kendetegn for S er behov for status quo, stabilitet og ro. I'ere ønsker sig typisk sikkerhed, kendte metoder, afgrænsede opgaver og tid til omstilling.

Primære kendetegn er bl.a. indadvendt, accepterende, rolig, stabil (sic.) og tålmodig.

Når vi vender os mod udfordringszonen for S'eren, så er manglende tid til at ændre kurs (S'eren er rigtig god til at holde retningen!) og usikkerhed på resultatet. 

Udviklingspunktet? Korte deadlines på dårligt definerede opgaver. Det kunne få de fleste S'ere op mod det røde felt.

Det vigtigste for forandring: At kaste sig ud i det! Det er der, udviklingspotentialet i retning af fire timers arbejdsuge bedst kommer til udtryk. I stedet for planer, så gør noget. Et eller andet!

K = Kompetent

K er kendetegnet ved præcision og kvalitet. De ønsker sig begrænset risiko, overblik og styr på tingene. 

Deres primære kendetegn er indadvendt, passiv, sagsorienteret og detalje/analystisk tænkende.

Udfordringszonen er fejl, rod og kritik. Det værste en K'er kan blive udsat for er kritik af deres fejl. Der er ganske simpelt ikke noget værre. Slet og ret. 

Derfor er K'erens vigtigste udviklingspunkt relateret til at slappe mere af i selskab med andre. Ikke være nærtagende, når der kommer kritik. K'eren vil nå langt med sine ideer, hvis kritik ikke bliver taget helt så personligt.

Det vigtigste for forandring: At lade andre kommentere på sine ideer. Man har sine blinde punkter. Uanset hvor metodisk man er, så kan andre bidrage med deres unikke forestillingsverden. At få kvalificeret sit input kan skabe en fire timers arbejdsuge.

---

Husk, at man er mere end ét bogstav - både fordi man typisk har to dominerende sider - og fordi man ud over sine tilbøjeligheder, der er kort beskrevet ovenfor, er en unik person med sin helt egen tilgang til verden.

---

Har du lyst til at tage en test? Det er altid en god idé at vælge en autoriseret udbyder af tests. Der er et vist niveau af kvalitet, som man kan regne med.

Er du udbyder af DISK tests, må du meget gerne smide en kommentar, så andre læsere kan finde et godt sted.


0 kommentar(er):

Skriv Og Udgiv Din E-bog Nu!

Bogen om at gå fra ide til at skrive og udgive en e-bog.
Køb bogen på: SAXO.com

4omugen

4omugen
Livsstilsdesign til dig og til mig.